Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı?

Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı?

Bir alacaklının eğitim edemediği borcu icra ile eğitim etmeye emek harcaması süreci icra olarak adlandırılan bir süreçtir. Bu mevzu ile ilgili olarak doğan anlaşmazlıkların ve düzenlemelerin yapılabilmesi için lüzumlu görülen yasal düzenlemeler İcra ve İflas Kanunu alanında toplanmıştır. Halk içinde bu mevzu kapsamında en sık dört gözle beklenen sual ise ev eşyalarına haciz gelir mi sorusudur.

Devletimizde yaşanmış olan ekonomik kriz sebebiyle son günlerde bilhassa banka kredileri,  kredi kartları, mağaza kredili satışlarını ödeyemez duruma gelinmesi kaçınılmaz bir hal aldı. Borçluların, ödeyemez duruma gelen ve zorluk çeken kişilerin yaşamış olduğu bu sıkıntıların son noktası ise alacaklının borçluya haciz işlemini uygulamasıdır.  Yaşam şartlarının zorlaşması, borçların ödenememesinin yanı sıra insanları ruhsal olarak da oldukça etkileyen haciz işlemleri her insanın korkulu rüyası haline geldi. Bilhassa borçluların evine gönderilen haciz işlemleri yalnız bir borçluyu değil evini paylaşmış olduğu ailesini, ev dostlarını da etkileyebilmekte.  Bilhassa son günlerde gündemden düşmeyen ev eşyalarına haciz kalktı mı? sorusunun yanıtını araştıranlar için bu yazıyı kaleme alma ihtiyacını duyduk.

Haczin Başlaması

Ev eşyalarına haciz mevzusuna ulaşmadan önce haciz işleminin iyi mi başladığı mevzusuna hakim olmak önemlidir. Haciz işlemi için süresi geçen alacağını alamayan şahıs İcra Müdürlüğü’ne müracaat yapar. Bu müracaat ile beraber alacağının tahsili için yasal süreci başlatmış olur. Müdürlük tarafınca meydana getirilen takip ile ödemenin tamamlanması için borçluya yazılı data geçilir. Peşinden gönderilen düzenlemeye nazaran borçlunun ödeme yapması beklenir.

Haciz Ne Süre Yapılır? Ev eşyalarına haciz gelir mi? yada haciz eve iyi mi gelir? sorusunun temelde çıkış noktası hangi hallerde haciz işlemlerine alacaklının hakkının olduğudur. Alacaklı kişinin borçludan alamadığı bir alacağın olması ve devamında borçlunun bir mal varlığının bulunması ön koşulu aranır. Bu koşulların oluşmasından sonrasında alacaklı adına borcun ifası için işlem başlatılır.

Ne Kadar Sürer?

Süre başladıktan sonrasında haczin başlaması için yasal olarak 3 gün süre kafi olacaktır. Başka bir şehirde bulunan mal varlığına haciz olması halinde ise o ile bağlı müdürlüğe yazı gönderilir. Bu noktadan sonrasında haciz evden ne alabilir sorusunun yanıtını bilmek gerekir. Ev eşyalarına haciz mevzusunda belirlenen net bir kriter olmamasına karşılık alacaklıya ilişik tüm malların alınması söz mevzusudur.

Hangi Mallar Alınamaz?

Ev eşyalarına haciz mevzusunda belirlenen koşullar evin içinde yaşayan kişilerin hayatlarına devam etmelerine olanak sağlayacak oranda malların alınmamasını kapsar. Haciz eve iyi mi gelir aşamasından sonrasında adım adım haciz evden ne alabilir kısmına geçilir. Var olması halinde devlete ilişik mallar alınamaz. Ziraatçi olması halinde de işine devam edebilecek kadar malın borçluya kalması için çabalanır. Ek olarak lüzumlu olan mutfak malzemeleri ve kap kaçak adında olan aletler de haciz edilemez.

Alınan Mallara Ne Olur?

Ev eşyalarına haciz gelir mi sorusunun peşinden en sık sorulan sual alınan mallara ne olacağıdır. Maddi kıymeti olan malzemelerin bir yıl içinde satışı gerçekleştirilir. Peşinden bir yıl sonunda hala elden çıkarılmamış olan mal varlıkları üstündeki haciz işlemi kalkar. Alınan her mal müdürlük tarafınca alınır. Alacaklı da kalması söz mevzusu olmaz.

Kanununun Uygulayıcısı İcra Memurları

Eskiden borçlunun evine gönderilen hacizde yaşamsal gereksinimleri sürdürebilmek adına olan çamaşır makinesi, buzdolabı, şeklinde birçok ev eşyasının da haczedilebildiğini biliyoruz. Şimdilerde ise meydana getirilen kanun değişikliği ile İcra İflas Kanunu 6352 sayılı kanununun 16. Maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası;

“Kıymetli  evrak, altın, gümüş, para, kıymetli taş, antika yada süs eşyası şeklinde kıymetli şeyler hariç tutularak, borçlu yada aynı çatı altında yaşayan aile fertleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.” hükmünü içerirdi. Şimdi bu kanuna eklenen  “İcra memuru, haczi talep edilen mal yada hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirme yetkisindedir ve bu talebin reddine yada kabulüne karar verir.” İbaresi eklenmiştir. Doğrusu daha önceleri alacaklının karar verilmiş olduğu mallar yerine icra memurları da değerlendirmeyi halletmeye başlamışlardır.

Uygulamaya bakıldığında birçok icra memurunun sonucu televizyonsuz da yaşanılabileceği olduğundan dolayı tv, laptop,  bulaşık makinesi şeklinde ev eşyalarının haczedildiği de sık sık yaşanmış olan olaylardır. .

Bir tek Alacaklının ya da Vekilinin Talebi ile Değil  İcra Memurunun Takdiri de Mühim

Dolayısı ile artık, alacaklının / vekilinin haciz talebi kafi olmamakla beraber icra memurlarının değerlendirmeleri içinde bazı ilkelerin kanunun maddesinde belirtilmiş olması önemlidir.  Kanun icra memurlarına bu yetkiyi verirken ; “Temel hak ve özgürlükleri korumak, haczedilecek malla, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaatleri dengelemek, hacizde ekonomik yararı bulunmayan ya da satış ve muhafazasında zorluk derecesi yüksek eşyaların hacizlerinin önlenmesi de ehemmiyet taşımaktadır. Kanun düzenlemesiyle,  borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile fertleri için lüzumlu her türlü eşyanın  haczedilemeyeceğini hükme bağlanmaktadır” ifadesi bulunmaktadır.  İcra memuru yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde takip alacağına kafi gelecek oranda haciz yaparken yokluğu borçlunun günlük yaşamını devam ettirmesinde minimum sorun verecek ve haczi muhafaza ve satışı en kolay olan mallara öncelik vermek zorundadır.  Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile fertleri için “lüzumlu” olan çamaşır makinesi,  buzdolabı, koltuk ekibi, tv, ütü, halı, fırın, bulaşık makinesi şeklinde insan onuruna yakışan yaşamın sürdürülmesi için varlığı mecburi olan ev eşyaları haciz mevzusu yapılamaz. Yargıtaya nazaran, bu mevzuda, haciz mevzusu malın borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütü değerlendirmeye alınamaz, kararındadır.

Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı” mevzusu ile ilgili daha çok data için bizlere aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Ek olarak aşağıdaki mevzular da ilginizi çekebilir;

Hangi Mallar Haciz Edilebilir? Hangi Mallar Haczedilemez?

Yasal Takip ve Idari Takip Süreci Nasıl Işler?

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Borcu ödenmezse Ne Olur?

Check Also

Amerika’da yaşam koşulları ve hayat pahalılığı nasıldır? Ne kadar para ile geçinilir?

ABD’da yaşam koşulları nasıldır? Ne kadar para ile geçinilir? ABD’ya göçmen olarak yada çalışmak için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir